Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác

Tin tức - sự kiện

KH&CN đóng góp hiệu quả trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nhấn mạnh, KH&CN đã thực sự là một trong các giải pháp quan trọng, đã đóng góp có hiệu quả, tạo ra chuyển biến mang tính đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp như nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế, giải quyết bài toán cực đoan về biến đổi khí hậu… phục vụ tái cơ cấu nền nông nghiệp, nâng cao đời sống của nông dân.
 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội thảo

Trao Giải thưởng KOVA lần thứ 16 cho 3 công trình nghiên cứu

Giải thưởng KOVA năm nay đã được trao cho các tác giả của 3 công trình khoa học (Hạng mục Kiến tạo), 9 tập thể và cá nhân (Hạng mục Sống đẹp), 12 sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học (Hạng mục Triển vọng). Giải thưởng còn trao 151 suất học bổng (mỗi suất trị giá 8 triệu đồng) cho các sinh viên giàu nghị lực đến từ 60 trường đại học công lập.
Sáng ngày 24/11/2018, Lễ trao Giải thưởng KOVA lần thứ 16 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng - Thành viên Ủy ban Giải thưởng cùng lãnh đạo các Bộ và các cơ quan nhà nước.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 16
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những cống hiến của PGS.TS Nguyễn Thị Hoè cũng như những thành công của Giải thưởng KOVA lần thứ 16, đồng thời ghi nhận những nỗ lực vượt lên chính mình, vượt qua khó khăn của các cá nhân, tập thể đạt Giải thưởng.

Sửa đổi, bổ sung các điều có quy định về quy hoạch trong Luật Năng lượng nguyên tử 2008

Sáng ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong số các luật có liên quan đến quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung có Luật Năng lượng nguyên tử 2008.
Ngày 24/7/2017, Quốc hội khóa XIV ban hành Luật Quy hoạch (Luật số 21/2017/QH14). Theo đó, trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (NLNT) có 03 quy hoạch, bao gồm: quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, quy hoạch phát triển điện hạt nhân (thuộc danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, Phụ lục II Luật Quy hoạch) và quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ (thuộc danh mục quy hoạch ngành quốc gia, Phụ lục I Luật Quy hoạch).
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về thi hành Luật Quy hoạch, Cục Năng lượng nguyên tử được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phương án sửa đổi, bổ sung Luật NLNT 2008 phù hợp với Luật Quy hoạch 2017 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê duyệt.
Ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có sửa đổi, bổ sung các Điều 13, 14, 15, khoản 1 Điều 9 và bổ sung khoản 8a Điều 25 của Luật NLNT 2008.
 
 
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (ảnh: quochoi.vn)
 
Theo quy định tại Điều 13 Luật NLNT 2008 có 08 quy hoạch bao gồm quy hoạch tổng thể và 07 quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng NLNT cho từng lĩnh vực cụ thể. Đến nay Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, các quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2010 và 2011.
Theo quy định tại Điều 15 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch:
“Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đã được phê duyệt. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức lập quy hoạch phát triển điện hạt nhân trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân.
Bộ Công Thương tổ chức lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về khoáng sản và pháp luật về năng lượng nguyên tử”.
Cũng theo quy định tại Điều 15 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT trình Chính phủ xem xét phê duyệt. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật NLNT 2008 và nghiên cứu xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cho giai đoạn sau 2020.
Một số văn bản quan trọng liên quan đến phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình:
- Chiến lược Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006);
- Luật Năng lượng nguyên tử (Luật số 18/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009);
- Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010);
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 (Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 2/6/2010);
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 20/1/2011);
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020 (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2011);
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 (Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 04/11/2011).
 
Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

Tối 20/11, Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2018 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Ông Chu Ngọc Anh- Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN lên công bố các sản phẩm tiếp theo đã đạt Giải Ba- lĩnh vực CNTT của Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2018.
 
Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

34 sản phẩm, dịch vụ nhận Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam năm 2018

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trao giải cho các tác giả có sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu
 
Các tác giả của 16 “Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu” và 18 “Ứng dụng công nghệ số xuất sắc” đã vinh dự được nhận Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2018. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã tham dự buổi lễ và trao giải cho các tác giả.

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!