Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác

Tin Bộ KH&CN

Thứ trưởng Bùi Thế Duy kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định

Ngày 14/11/2018, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc về công tác CCHC tại tỉnh Bình Định.
Đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả CCHC Tỉnh đạt được
 
Tham gia Đoàn công tác về phía Bộ KH&CN có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Văn phòng Bộ, Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN; cùng dự có đại diện Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.
Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC từ tỉnh đến huyện, xã tiếp tục được các cơ quan, địa phương tập trung quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và xem đây là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả, chất lượng trong công tác CCHC. Trong Kế hoạch CCHC năm 2018, tỉnh đã xác định các mục tiêu trọng tâm: Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập; phấn đấu nâng cao thứ hạng các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số CCHC... Cùng với đó là kế hoạch của các cơ quan, đơn vị liên quan như: Kế hoạch kiểm soát TTHC, Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND cấp xã; Kế hoạch tuyên truyền CCHC;...
Hiện có 159/159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đã có nhiều chuyển biến tốt trong giải quyết TTHC theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên trang Dịch vụ công của tỉnh.
Đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN, hiện nay 4 tổ chức KH&CN công lập thuộc Sở KH&CN gồm Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng đều đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ trong thời gian ổn định 03 năm kể từ 01/01/2017 theo quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP. Cả 04 Trung tâm này là tổ chức KH&CN công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đang xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất đảm bảo theo kế hoạch.
Nhờ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành đã góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Hiện tỉnh có 38 Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, hoạt động ổn định, thường xuyên cập nhật các tin, bài, hình ảnh hoạt động của đơn vị cũng như các văn bản, thông tin chỉ đạo điều hành của mỗi ngành. Hệ thống văn phòng điện tử đã được triển khai tại 21/21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 11/11 UBND cấp huyện và 70/159 UBND cấp xã; 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ (LAN) để trao đổi công việc; triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến với 100% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 1, mức độ 2; 374 thủ tục mức độ 3; 96 thủ tục mức độ 4.
Tỉnh cũng đã triển khai mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động tại các cơ quan hành chính như ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; ban hành chế độ tài chính áp dụng đối với thực hiện Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính; Kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND cấp xã. Mục tiêu đặt ra đến năm 2019, có trên 50% và năm 2020 có trên 70% UBND cấp xã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL;...
Tiếp tục hướng đến những hoạt động thực chất
Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành của tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác đã cùng trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh. Theo đó, bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động CCHC của tỉnh hiện cũng còn một số hạn chế như tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn ít hồ sơ phát sinh giao dịch; việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả chưa đầy đủ; giải quyết TTHC đôi lúc còn trễ hạn so với quy định, nhất là trong lĩnh vực đất đai; việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã còn chậm... Các đại biểu tham dự cũng đã đề xuất nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác CCHC.
 Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu cho biết, công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tỉnh. CCHC ngoài yếu tố con người và sự nỗ lực, quyết tâm thì việc đưa KH&CN vào cũng đặc biệt quan trọng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra, công tác CCHC; Xây dựng, triển khai các nội dung thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, trong đó tập trung các nội dung phục vụ hiện đại hoá nền hành chính nhà nước; Tiếp tục duy trì hiệu lực, mở rộng và nâng cao hiệu quả trong triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đảm bảo thống nhất thời gian và hoàn thành kế hoạch chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015,...
Tỉnh Bình Định đề xuất, cần sửa đổi các quy định về số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn khung và giao các địa phương quyết định cụ thể; các Bộ, ngành Trung ương khi xây dựng văn bản quy định về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực cần quy định tuân thủ việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC phải theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được áp dụng thống nhất tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Các Bộ, ngành sớm ban hành Bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của từng Bộ, ngành làm cơ sở để UBND cấp tỉnh ban hành Bộ TTHC của 3 cấp tại địa phương; cần có sự thống nhất giữa các Bộ trong việc xét tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC;...
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như triển khai quyết liệt việc thực hiện CCHC của tỉnh. Theo Thứ trưởng, mục đích chính của CCHC, hiện đại hóa nền hành chính nhằm giúp giảm chi phí, công sức, tăng độ hài lòng, thuận tiện cho người dân; tăng tính hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc. “Qua báo cáo và tìm hiểu thực tế tại Sở Xây dựng, UBND huyện Tuy Phước cho thấy sự quyết liệt và chuyển động rất lớn trong công tác CCHC của tỉnh. Điều đó đã minh chứng rất sinh động kết quả của công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương, tạo sự chuyển biến rõ rệt”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần sớm khắc phục. Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công, tỉnh cần khai thác, chia sẻ một cách hiệu quả, linh hoạt giữa các phương thức khác nhau...
Thứ trưởng cũng đề nghị Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông cần đánh giá hiệu quả CCHC theo tiêu chí thực chất, ví dụ khi áp dụng phần mềm có sự thay đổi, tác động như thế nào đến khối lượng công việc, thời gian, mức độ người dân nộp hồ sơ, hiệu quả mang lại cho người dân,... Đồng thời mong muốn, tỉnh cần thực sự quyết tâm, đi vào các hoạt động hướng đến thực tiễn, tập trung vào những cách làm hiệu quả; khi chuyển đổi các đơn vị sang công ty cổ phần, tỉnh cần lưu ý đến yếu tố bảo đảm phát triển bền vững;....
Trước đó, đoàn công tác Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã làm việc với một số đơn vị (Sở Xây dựng, UBND huyện Tuy Phước) của tỉnh về việc thực hiện công tác CCHC.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Khi làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo
 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng nhận định tại Hội thảo "Đổi mới sáng tạo Việt Nam" do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 14/11/2018 tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và đại diện các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan.
 
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề cao vai trò của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - những doanh nghiệp áp dụng công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới để đưa ra những sản phẩm tốt nhất, mới nhất ra thị trường. Thống kê năm trong năm 2016, số lượng doanh nghiệp tăng 48%. Đây là tín hiệu tốt khi đo lường sự khởi sắc của nền kinh tế, tạo điều kiện cho sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.
Các đại biểu tại phiên thảo luận
 
Trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, trường đại học đóng vai trò quan trọng, là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công nghiệp và xã hội, đóng góp vào sự gia tăng tài sản trí tuệ và năng lực trí tuệ cho các doanh nghiệp.
 
Với quan điểm chính sách vĩ mô cần tác động toàn diện tới các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp, Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai một số đề án, chương trình như: Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844); Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939); Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (Đề án 1665)… Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ về không gian làm việc chung, hạ tầng công nghệ thông tin,… Họ được các chuyên gia, huấn luyện viên ở trong và ngoài nước tư vấn. Việc kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp lớn rất cần vai trò xúc tác của các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp như Bộ KH&CN, Trung ương Đoàn TNCS HCM, các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng viễn thông, dịch vụ di động 5G…
Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh đến việc thu hút tài chính, nguồn đầu tư của các quỹ trong và ngoài nước, các nhà đầu tư thiên thần cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Đây chính là đánh dấu sự thành công của các ý tưởng khởi nghiệp ĐMST.
“Văn hóa đổi mới sáng tạo, văn hóa khởi nghiệp là yếu tố cấu thành quan trọng của một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh. Do vậy, cần hình thành và nuôi dưỡng văn hóa ĐMST từ trong nhà trường, gia đình và xã hội; nuôi dưỡng văn hóa dám đương đầu với rủi ro, thách thức và bao dung với sự thất bại như một bước đệm tất yếu dẫn đến thành công” - Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam bền vững, cần tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng startup, nhân lực trình độ cao, tinh thần không sợ thất bại đồng thời kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong nước và ngoài nước./.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Đổi mới tư duy và điều chỉnh đối sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với xu thế tiến bộ

Các bài học về văn hóa khởi nghiệp và kinh nghiệm khởi nghiệp thành công tại Thung lũng Silicon, kể cả các bài học rút ra từ các thất bại, sẽ giúp cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách, trong đó có Bộ KH&CN, kịp thời đổi mới tư duy và điều chỉnh đối sách cho phù hợp với xu thế quốc tế và bối cảnh Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội thảo
 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh khẳng định tại Hội thảo “Sáng tạo, Cộng đồng và Tác động: Giao thức vì tương lai” (Innovation, Community and Impact: Protocol for the Future) do Diễn đàn mở Kambria phối hợp với Lixibox tổ chức chiều tối ngày 14/11/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo cộng đồng khởi nghiệp công nghệ Việt Nam bởi sự có mặt của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, ngân hàng,…đến từ Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ. Có thể kể đến sự góp mặt của cặp song sinh nhà Winklevoss nổi tiếng từ năm 2006 với vụ kiện Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg với cáo buộc ăn cắp ý tưởng mạng xã hội của họ. Đến năm 2009, họ được bồi thường 65 triệu USD. Hai anh em đã dùng 11 triệu USD để đầu tư vào Bitcoin và trở thành những tỷ phú Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Đến nay, họ trở thành đồng sáng lập Gemini Capital, một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số thế hệ mới, đồng thời là chủ sở hữu Winklevoss Capital Management - một công ty đầu tư tư nhân hợp tác với các doanh nghiệp giai đoạn tiền khởi nghiệp.

Diễn đàn Hà Nội 2018: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho rằng biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra hết sức phức tạp, khôn lường và tác động mạnh mẽ đến sự ổn định kinh tế - xã hội trên toàn cầu, hy vọng thông qua Diễn đàn sẽ gợi mở những giải pháp về vấn đề truyền thông cho cộng đồng để mỗi người dân có ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.
Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại Diễn đàn
 
Với chủ đề: "Hướng đến phát triển bền vững - Ứng phó Biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh", Diễn đàn Hà Nội 2018 khuyến khích những nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực, kết hợp khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ KH&CN triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018

Ngày 25/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2775/QĐ-BKHCN về kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Bộ KH&CN.
Chủ đề của ngày Pháp luật năm 2018 là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
 

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!