Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác

Tin nhà xuất bản

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật đang nắm lấy cơ hội đổi mới

 
(VietQ.vn) - Trong suốt sáu thập kỷ qua, tùy theo từng thời kỳ lịch sử với nhiệm vụ của mình, các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã xuất bản những bộ sách, mảng sách, đề tài hữu ích, phục vụ sự phát triển KH&CN.
 
Ngày nay, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và khu vực, đổi mới sáng tạo đã trở thành một triết lý tiến bộ về tư duy và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Sự thay đổi lớn trong cơ cấu xã hội, kinh tế dẫn đến một cách sống mới, một xã hội với những vấn đề mới dẫn đến việc lưu trữ thông tin một cách có ý thức và hệ thống. Đổi mới sáng tạo công nghệ là thông qua việc tạo ra, truyền bá và sử dụng tri thức, biến tri thức thành gía trị. Trong dòng chảy đó, xuất bản sách KH&CN là một trong những công cụ chính cho việc truyền bá, phổ biến kiến thức, đáp ứng nhu cầu giải quyết những vấn đề mới, trước những thách thức của xã hội hiện đại.
 
Những cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản 
 
Sách luôn mang lại những nấc thang mới cho sự phát triển. Bởi một cuốn sách có thể làm thay đổi số phận của một con người, có thể làm thay đổi định hướng của một doanh nghiệp, có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc… Các nước phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật, Hàn Quốc… là những nước có ngành công nghiệp xuất bản phát triển trên thế giới. Chính phủ của họ đánh giá rất cao vai trò của ngành xuất bản trong việc xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, chú trọng nền văn hóa đọc, tạo điều kiện chính sách, cơ chế để thúc đẩy nền xuất bản phát triển.
 
Tại Việt Nam, trong các hướng phát triển gần đây của ngành xuất bản, những chương trình, đề án sách quốc gia vẫn còn thiếu vắng mảng đề tài sách đổi mới sáng tạo trong KH&CN, trong khi quan điểm phát triển KH&CN đã được khẳng định rõ trong những chủ trương đường lối và chính sách của chính phủ, các bộ, ban ngành và các địa phương, nhấn mạnh xu thế tất yếu để phát triển.
 
“KH&CN là động lực then chốt trong chính sách phát triển quốc gia” được thể hiện cụ thể bằng các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về KH&CN và đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển KH&CN Việt Nam, vì vậy, việc xuất bản các chương trình, dự án sách cũng cần phải được quan tâm đúng mức và đầu tư đúng hướng, vì sách vừa là một công cụ vừa là nguồn lực trọng tâm để đạt được khát vọng phát triển. 
 
Ngành công nghiệp xuất bản đang trải qua giai đoạn thay đổi quan trọng. Trong nhiều năm qua, rất nhiều ấn phẩm sụt giảm số lượng in lớn do việc chuyển từ in giấy sang kỹ thuật số và nhu cầu ngày càng thay đổi trong việc tiếp cận khách hàng. Việc này đã dẫn đến sự cần thiết phải đổi mới trong mô hình xuất bản buộc các nhà xuất bản phải đa dạng hóa mô hình của mình bằng cách tiếp cận khách hàng một cách trọng tâm hơn hơn. 
 
Các xuất bản phẩm mới cần được phát triển để phù hợp với nhu cầu của người đọc và mục tiêu của Nhà xuất bản. Những xuất bản phẩm mới này cần được xem xét trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng bằng nội dung hấp dẫn và riêng biệt hơn trên các nền tảng khác nhau để bắt kịp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước và của ngành.
 
 
Sự quan tâm của độc giả đối với các ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
 
Trong suốt sáu thập kỷ qua, tùy theo từng thời kỳ lịch sử với nhiệm vụ của mình, các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã xuất bản những bộ sách, mảng sách, đề tài hữu ích, phục vụ sự phát triển KH&CN, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển KH&CN của Bộ KH&CN; từng bước trang bị và nâng cao tri thức KH&CN trong và ngoài nước cho các đối tượng học sinh, sinh viên, các nhà khoa học, các cán bộ doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách thuộc các lứa tuổi, vùng miền; đóng góp tích cực cho việc nhận thức, hiểu biết, ứng dụng KH&CN, giúp nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp, địa phương, quốc gia. Quá trình đó đã diễn ra không biết mệt mỏi, trải qua nhiều năm tháng với những nỗ lực không ngừng của nhà xuất bản với mạng lưới liên kết đội ngũ tác giả, cộng tác viên và các độc giả…
 
Trong công cuộc đổi mới sáng tạo công nghệ hiện nay, một lần nữa Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật mong muốn những ấn phẩm mới của mình mang hơi thở mới của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, có thương hiệu trong chiến lược đổi mới; tác động tốt và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của đổi mới sáng tạo trong quá trình đổi mới công nghệ Quốc gia; nâng nền kinh tế phát triển trong chuỗi giá trị, hội nhập vào các chuỗi cung ứng bên ngoài…
 
Đăng Minh

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: Một chặng đường phát triển

 
VOV.VN - 60 năm qua, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật đã không ngừng đổi mới và phát triển, là địa chỉ tin cậy của các nhà nghiên cứu, các Viện, Trường trong cả nước.
Ngày 9/6/1960, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật chính thức được thành lập. Chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền khoa học, kỹ thuật và công nghệ của đất nước, những ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã khẳng định được vị thế và những cống hiến, đóng góp của mảng sách khoa học kỹ thuật qua từng thời kỳ cách mạng của dân tộc và đất nước.
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải tiến đời sống của nhân dân”, được sự chỉ đạo sát sao Ủy ban Khoa học Nhà nước, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ ngày đầu thành lập, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã nhanh chóng bám sát thực tiễn của đất nước, phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
 
 
Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản đã chủ động xây dựng kế hoạch biên tập - xuất bản hàng năm theo hai mảng đề tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản là sách chuyên khảo dành cho các cơ quan nghiên cứu và đội ngũ cán bộ khoa học; sách phổ biến kiến thức khoa học dành cho đông đảo bạn đọc cả nước nhằm xây dựng nền khoa học nước nhà, đồng thời nâng cao trình độ, nhận thức của nhân dân. Công tác biên tập - xuất bản tập trung xây dựng những bộ sách theo các chủ đề: Khoa học - kỹ thuật cơ bản, Toán học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Khí tượng, thủy văn, Thiên văn học, Sinh vật học, Nông lâm nghiệp và Môi trường sinh thái, Khoa học về Trái đất, Điện tử, Năng lượng, Chế tạo máy, Điều khiển, Tin học, Xây dựng - kiến trúc, Thủy lợi, Giao thông vận tải, Công nghệ thực phẩm, Từ điển khoa học kỹ thuật...
 
Nhờ việc định hướng đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ và các mảng đề tài sách ngay từ ngày đầu thành lập, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh. Đó cũng là sơ sở, nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của mảng sách khoa học kỹ thuật và công nghệ do Nhà xuất bản tổ chức biên tập - xuất bản trong suốt 60 năm qua.
NXB Khoa học và Kỹ thuật nhận Giải Vàng tại Lễ trao Giải thưởng sách Việt Nam năm 2016.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: 60 năm hình thành và phát triển

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: 60 năm hình thành và phát triển
 
Sách khoa học kỹ thuật luôn gắn chặt với các giai đoạn cách mạng của dân tộc, luôn giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Là công cụ, phương tiện để tuyên truyền phổ biến các tri thức khoa học kỹ thuật tiến bộ, công nghệ mới, công nghệ mũi nhọn, định hướng khoa học của Đảng, Nhà nước cũng như của thế giới trong từng thời kỳ nhất định. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (Nhà xuất bản) trong suốt chiều dài sáu thập kỷ đã minh chứng cho tầm nhìn chiến lược đó.
Những dấu mốc quan trọng
 
Ngày 9/6/1960, thay mặt Ủy ban Khoa học nhà nước (UBKHNN) đồng chí Tạ Quang Bửu đã ký Quyết định số 185-KHH/QĐ về việc thành lập Nhà xuất bản Khoa học, (tiền thân của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật), trực thuộc Ủy ban Khoa học nhà nước. Dù với tên gọi nào thì Nhà xuất bản cũng được giao nhiệm vụ là thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong việc hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật, thúc đẩy nền Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) nước nhà.
 
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật đạt giải thưởng sách Việt Nam 2016

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Quyền Giám đốc của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

    Chiều ngày 30/10/2020, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Quyền Giám đốc của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
Dự lễ công bố có đồng chí Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Võ Tuấn Hải - Phó giám đốc Nhà xuất bản và tập thể viên chức, người lao động của Nhà xuất bản.
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  bổ nhiệm đồng chí Bùi Minh Cường giữ chức Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy chúc mừng đồng chí Bùi Minh Cường trên cương vị Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 
Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bùi Thế Duy chúc mừng tập thể Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã bổ sung thêm lãnh đạo, chúc mừng đồng chí Bùi Minh Cường đã được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Nhà xuất bản.
Đồng chí Bùi Thế Duy nhấn mạnh, theo chủ trương của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ trong thời gian tới Nhà xuất bản sẽ kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, ổn định tổ chức và tập trung xây dựng phát triển Nhà xuất bản. Đồng thời, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức Nhà xuất bản luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng một đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà xuất bản trong thời kỳ mới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Minh Cường trân trọng cảm ơn tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng và giao phó trách nhiệm cho đồng chí trên cương vị Quyền Giám đốc Nhà xuất bản. Đồng thời, hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng trong công tác, đoàn kết tập thể Nhà xuất bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bùi Minh Cường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Tin Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 
 

Thông báo điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ xét duyệt viên chức Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2020

Thông Báo

 

 

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!