Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác

Bộ Khoa học và Công nghệ viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Đồng chí Fidel Castro đã dành trọn cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp, dẫn dắt nhân dân Cuba đi đến những thắng lợi vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, đất nước Cuba đã vượt qua bao khó khăn thử thách, đạt nhiều thành tựu rực rỡ về y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ. Câu nói nổi tiếng của đồng chí Fidel: “Tương lai của quốc đảo phụ thuộc vào những con người khoa học (Futuro de la isla fuera de hombres de ciencia)” và những tư tưởng của đồng chí về phát triển khoa học và công nghệ không chỉ có ảnh hưởng to lớn đến Cuba mà còn là bài học sâu sắc đối với Việt Nam trên con đường phát triển bền vững đất nước dựa vào vai trò động lực của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 
Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba và qua các đồng chí, đến nhân dân và gia quyến đồng chí Fidel Castro lời chia buồn sâu sắc nhất. Cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam khẳng định sự ủng hộ trước sau như một đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba và tin tưởng rằng Lãnh đạo và nhân dân Cuba sẽ hoàn thành xuất sắc tâm nguyện của Lãnh tụ Fidel, đưa đất nước Cuba ngày càng phát triển giàu mạnh và phồn vinh”.
 
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Cuba, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio López Díaz bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với tình cảm mà Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã dành cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz. 
 
Nguồn:  Vụ Hợp tác quốc tế

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!