Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác
Photo Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Sắp xếp theo danh sách: Sự kiện liên quan Ngày xuất bản Tiêu đề Tác giả Năm bản quyền
Hiển thị tất cả 11 kết quả
Chủ thể xây dựng công trình ở Việt Nam từ pháp luật đến thực tiễn Tác giả: TS. Lê Anh Vân, TS. Nguyễn Đăng Thanh
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 14,5x20,5cm
Lượt xem: 104
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 99.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
The law on hydraulic work Tác giả:
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 14.5x20.5
Lượt xem: 88
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 0 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Tổng hợp kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án thuộc các chương trình trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 Tác giả: Bộ KHoa học và công nghệ - văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 113
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 0 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Luật Thủy lợi (số 08/2014/QH14, ngày 19/6/2017) Tác giả:
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 14.5x20.5
Lượt xem: 434
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 20.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư – cuộc Cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm Tác giả: TSKH. Phan Xuân Dũng
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 437
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 162.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Công nghệ và chuyển giao công nghệ Tác giả: TSKH. Phan Xuân Dũng (chủ biên)
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 764
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 192.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ- Tập 1: Kiến thức chung quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 424
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 148.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới Tác giả: TS. Nguyễn Trường Cảnh
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 1102
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 140.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Cẩm nang hướng dẫn về Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về Khoa học và công nghệ Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 14.5 X 20.5 cm
Lượt xem: 902
Tình trạng: Hết hàng
Giá: 0 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Kinh tế Việt Nam 2008 – Suy giảm và thách thức đổi mới Tác giả: Hoàng Văn Thân
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 16x24 cm
Lượt xem: 15692
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 62.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Cẩm nang kĩ thuật kiến trúc CSDL Tác giả: THS. Nguyễn Minh Đức
Danh mục sách: Pháp luật & Quản lý KHCN
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 22x30 cm
Lượt xem: 1540
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!