Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác
Photo Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Sắp xếp theo danh sách: Sự kiện liên quan Ngày xuất bản Tiêu đề Tác giả Năm bản quyền
Hiển thị tất cả 16 kết quả
Cơ Sở Công Nghệ Phần Mềm Tác giả: Lương Mạnh Bá (Chủ biên), Lương Thanh Bình, Cao Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Đức Trung
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 382
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 119.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Tác Tử Công Nghệ Phần Mềm Hướng Tác Tử Tác giả: Lê Tấn Hùng, Từ Minh Phương, Huỳnh Quyết Thắng
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 229
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 50.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Công nghệ XML và ứng dụng Tác giả: Phạm Thị Thu Thúy
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 448
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 120.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Lý thuyết ngôn ngữ hình thức Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 383
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 79.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Quản lý an toàn thông tin Tác giả: PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 391
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 86.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Hệ thống thông tin quang tập 3 Tác giả: TS. Lê Quốc Cường
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 493
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 90.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Xử lý ảnh số và ứng dụng Tác giả: TS. Lê Thị Kim Nga (chủ biên), PGS.TS. Đỗ Năng Toàn (Đồng chủ biên), ThS. Phạm Trần Thiện, ThS. Phùng Văn Minh, ThS. Nguyễn Thành Đạt
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 379
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 66.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Software defined radio các vấn đề cơ bản và ứng dụng gnuradio Tác giả: Nguyễn Lê Cường (chủ biên), Phạm Xuân Thắng
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 435
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 72.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với tia Portal Tác giả: Trần Văn Hiếu
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 856
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 216.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình mạng máy tính Tác giả: Mai Văn Cường – Trần Trung Dũng – Trần Hồng Ngọc – Lê Ngọc Sơn – Lê Giang Thanh – Trương Thị Mỹ Trang – Đào Anh Tuấn
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 406
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 65.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng Tác giả: Phạm Nguyễn Cương – Nguyễn Trần Minh Thư – Hồ Bảo Quốc
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 1581
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 64.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Tự động hóa PLC S7 - 300 với tia Portal Tác giả:
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 1874
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 216.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình Mạng Máy tính Tác giả: Mai Văn Cường - Trần Trung Dũng - Trần Hồng Ngọc - Lê Ngọc Sơn - Lê Giang Thanh - Trương Thị Mỹ Trang - Đào Anh Tuấn
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 1524
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 65.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Tự động hóa PLC S7-1200 với tia Portal Tác giả:
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách:
Lượt xem: 2292
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 207.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Tác giả: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 1063
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển Tác giả: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 1062
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 43 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!