Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác
Photo Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Sắp xếp theo danh sách: Sự kiện liên quan Ngày xuất bản Tiêu đề Tác giả Năm bản quyền
Hiển thị tất cả 16 kết quả
Thiết kế hệ thống mạng truyền thông công nghiệp với tia Portal Tác giả: Trần Văn Hiếu
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 132
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 508.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Cơ Sở Công Nghệ Phần Mềm Tác giả: Lương Mạnh Bá (Chủ biên), Lương Thanh Bình, Cao Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Đức Trung
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 595
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 119.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Tác Tử Công Nghệ Phần Mềm Hướng Tác Tử Tác giả: Lê Tấn Hùng, Từ Minh Phương, Huỳnh Quyết Thắng
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 428
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 50.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Công nghệ XML và ứng dụng Tác giả: Phạm Thị Thu Thúy
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 698
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 120.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Lý thuyết ngôn ngữ hình thức Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 610
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 79.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Quản lý an toàn thông tin Tác giả: PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 601
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 86.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Hệ thống thông tin quang tập 3 Tác giả: TS. Lê Quốc Cường
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 655
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 90.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Xử lý ảnh số và ứng dụng Tác giả: TS. Lê Thị Kim Nga (chủ biên), PGS.TS. Đỗ Năng Toàn (Đồng chủ biên), ThS. Phạm Trần Thiện, ThS. Phùng Văn Minh, ThS. Nguyễn Thành Đạt
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 498
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 66.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Software defined radio các vấn đề cơ bản và ứng dụng gnuradio Tác giả: Nguyễn Lê Cường (chủ biên), Phạm Xuân Thắng
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 561
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 72.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với tia Portal Tác giả: Trần Văn Hiếu
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 1498
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 216.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình mạng máy tính Tác giả: Mai Văn Cường – Trần Trung Dũng – Trần Hồng Ngọc – Lê Ngọc Sơn – Lê Giang Thanh – Trương Thị Mỹ Trang – Đào Anh Tuấn
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 551
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 65.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng Tác giả: Phạm Nguyễn Cương – Nguyễn Trần Minh Thư – Hồ Bảo Quốc
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 1810
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 64.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Tự động hóa PLC S7 - 300 với tia Portal Tác giả:
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 2216
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 216.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình Mạng Máy tính Tác giả: Mai Văn Cường - Trần Trung Dũng - Trần Hồng Ngọc - Lê Ngọc Sơn - Lê Giang Thanh - Trương Thị Mỹ Trang - Đào Anh Tuấn
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16x24
Lượt xem: 1760
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 65.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Tự động hóa PLC S7-1200 với tia Portal Tác giả:
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách:
Lượt xem: 2477
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 207.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>
Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Tác giả: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Danh mục sách: Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16 X 24 cm
Lượt xem: 1173
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30.000 đ
Mua hàng   Tải xuống
Xem chi tiết >>

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!